Kwaliteit en Klachtenregeling

 

Kwaliteit 

Door de rechtbanken zijn wij erkend als professioneel mentor. Dit betekent dat wij aan alle kwaliteitseisen voldoen. Wij houden onze kennis op peil door het volgen van cursussen, trainingen, themabesprekingen en het bijhouden van vakliteratuur. Daarnaast hebben wij regelmatig overleg om elkaar te adviseren, scherp te houden en te leren van elkaars ervaringen. Wij vervangen elkaar als een collega mentor afwezig is wegens ziekte, vakantie of andere omstandigheden. Op deze wijze kan er altijd een beroep op een mentor worden gedaan en is de kwaliteit gewaarborgd.

Klachtenregeling
Ondanks dat de mentoren van Mentorschap Uw Belang, hoge kwaliteit leveren en wij altijd in uw belang zullen handelen, hebben wij toch een klachtenregeling.
Bij elke betreffende mentor is een klachtenregeling op te vragen. Ook ontvangt u van ons een exemplaar bij de intake en leggen we de klachtenregeling aan u uit. 


Aansprakelijkheid 
De mentor is aansprakelijk voor elke verlies of schade die zij tijdens de uitvoering van haar taken bij betrokkene veroorzaakt. Wij zijn hiervoor verzekerd.

Zie voor meer informatie: